PRIVÉ

PRİVÉ için LOGO TASARIM SUNUMU

LOGONUN TASARIM AŞAMASINDA GEÇİRDİĞİ EVRELERİ ANLATAN SUNUM KİTAPÇIĞI

2013